× پیست جدید
به وبسایت شخصی امین محمودی خوش آمدید.
آخرین مطالب بلاگ :
گرفتن اطلاعات یک صفحه وب با استفاده از PHP بروز مشکلات مختلف در شبکه اینترنت ایران آموزش برقراری ارتباط PHP به SQL Server قطعی سرورهای تلگرام روش پاکسازی لینوکس CentOS از فایلهای اضافی معرفی - راه اندازی سرورهای شخصی Git پس از تحریم ایران دانلود نرم افزار Jetbrains PHPStorm + کرک (اطلاعیه مهم) عدم پشتیبانی و خرید به مدت دو ماه شروع بکار سرور گیم مسترکینگ32 روش نصب GCC 7 روی CentOS و Ubuntu 
منوی اصلی
پنل اعضا
  امین محمودی - ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ۰۷:۲۸ - نمایش ها : 1476 -  JavaScript  -  کلون  -  خام  -  دانلود  -  
// خروجی اعداد فارسی و ایرانی
// countUp.min.Js for Persian/Farsi/Arabic Numbers
var num_entofa = function(input) {input = input.replace(/0/g, "۰");input = input.replace(/1/g, "۱");input = input.replace(/2/g, "۲");input = input.replace(/3/g, "۳");input = input.replace(/4/g, "۴");input = input.replace(/5/g, "۵");input = input.replace(/6/g, "۶");input = input.replace(/7/g, "۷");input = input.replace(/8/g, "۸");input = input.replace(/9/g, "۹");return input;};!function(t){"use strict";t.fn.counterUp=function(a){var e,n=t.extend({time:400,delay:10,formatter:!1,callback:function(){}},a);return this.each(function(){var a=t(this),u={time:t(this).data("counterup-time")||n.time,delay:t(this).data("counterup-delay")||n.delay},r=function(){var t=[],r=u.time/u.delay,o=a.text(),c=/[0-9]+,[0-9]+/.test(o);o=o.replace(/,/g,"");var i=(o.split(".")[1]||[]).length,l=/[0-9]+:[0-9]+:[0-9]+/.test(o);if(l){var s=o.split(":"),d=1;for(e=0;s.length>0;)e+=d*parseInt(s.pop(),10),d*=60}for(var f=r;f>=1;f--){var p=parseFloat(o/r*f).toFixed(i);if(l){p=parseInt(e/r*f);var m=parseInt(p/3600)%24,h=parseInt(p/60)%60,v=parseInt(p%60,10);p=(10>m?"0"+m:m)+":"+(10>h?"0"+h:h)+":"+(10>v?"0"+v:v)}if(c)for(;/(\d+)(\d{3})/.test(p.toString());)p=p.toString().replace(/(\d+)(\d{3})/,"$1,$2");n.formatter&&(p=n.formatter.call(this,p)),t.unshift(p)}a.data("counterup-nums",t),a.text("0");var y=function(){return a.data("counterup-nums")?(a.html(num_entofa(a.data("counterup-nums").shift())),void(a.data("counterup-nums").length?setTimeout(a.data("counterup-func"),u.delay):(a.data("counterup-nums",null),a.data("counterup-func",null),n.callback.call(this)))):void n.callback.call(this)};a.data("counterup-func",y),setTimeout(a.data("counterup-func"),u.delay)};a.waypoint(function(t){r(),this.destroy()},{offset:"100%"})})}}(jQuery);