× پیست جدید
به وبسایت شخصی امین محمودی خوش آمدید.
آخرین مطالب بلاگ :
بات دیسکورد مخصوص بازی Among Us ارائه سرویس استریم همزمان در چند پلتفرم گرفتن اطلاعات یک صفحه وب با استفاده از PHP بروز مشکلات مختلف در شبکه اینترنت ایران آموزش برقراری ارتباط PHP به SQL Server قطعی سرورهای تلگرام روش پاکسازی لینوکس CentOS از فایلهای اضافی معرفی - راه اندازی سرورهای شخصی Git پس از تحریم ایران دانلود نرم افزار Jetbrains PHPStorm + کرک (اطلاعیه مهم) عدم پشتیبانی و خرید به مدت دو ماه 1396/11/29 
منوی اصلی
پنل اعضا
  امین محمودی - ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۶:۱۵ - نمایش ها : 5320 -  SQL  -  کلون  -  خام  -  دانلود  -  
INSERT INTO `warden_checks` VALUES
(787,243,'','',7541344,7,'558BEC81ECB402','Loot while mounted'),
(788,243,'','',7262448,6,'558BEC535657','CMovement :ProcessMoveEvent'),
(789,243,'','',5213856,5,'558BEC83EC','Render Disable/ESP'),
(790,243,'','',7271984,5,'558BECD9EE','CMovement:: OnMoveStopAscendPacket'),
(791,243,'','',8233936,5,'B9601AD300','Warden::Tic k'),
(792,243,'','',7278032,5,'558BECD9EE','CMovement:: OnJump'),
(793,243,'','',4618640,6,'558BEC83EC50','Auth Bypass'),
(794,243,'','',11685160,3,'80C98C','Auth Bypass'),
(795,243,'','',9226342,2,'7548','Auth Bypass'),
(796,243,'','',7016192,6,'8B0DEC9CC700','Auth Bypass'),
(797,243,'','',10295321,5,'A3284DB200','Auth Bypass'),
(798,243,'','',10126304,6,'558BEC81EC5C','Auth Bypass'),
(799,243,'','',6496227,7,'830538D6C50001','Packet Sniffer Injection'),
(800,243,'','',8235092,7,'817D0CE6020000','EWT Hack'),
(801,243,'','',8497664,1,'55','EWT Hack2'),
(802,243,'','',8856400,1,'55','EWT Hack3'),
(803,243,'','',5480496,1,'55','EWT Hack4'),
(804,243,'','',5296496,1,'55','EWT Hack5'),
(805,217,'','EWT.DLL',0,0,'','EWT - injected dll'),
(806,243,'','',5194886,3,'894808','Teleport2Plane' ),
(807,243,'','',9990741,6,'8B8780000000','No Fall Damage Patch'),
(808,243,'','',4334569,2,'7423','Model Hack Patch'),
(809,243,'','',7578547,2,'7449','Mount Interior Patch'),
(810,243,'','',7728616,2,'7503','Gagarin Fly 1'),
(811,243,'','',9993834,2,'7452','Gagarin Fly 2'),
(812,243,'','',7248789,6,'8DB0F4010000','Gagarin Warden Disabler'),
(813,243,'','',7277083,6,'0F8691000000','Gagarin Speed'),
(814,243,'','',9995134,2,'755C','Gagarin Fix Fly'),
(815,243,'','',7714472,2,'7506','Gagarin Wall Climb'),
(816,243,'','',5419615,6,'0F8CEDFDFFFF','Gagarin AntiAFK'),
(817,243,'','',5284957,6,'0F8472FFFFFF','Gagarin Rosetta Stone'),
(818,243,'','',8767818,6,'890D9C13D400','Gagarin Unlock LUA'),
(819,243,'','',6355605,2,'7F1D','Gagarin Show Levels'),
(820,243,'','',9993073,6,'D80D34119E00','Speed Hack'),
(821,243,'','',9991735,6,'D98194000000','Speed Hack Back'),
(822,243,'','',7739622,6,'8B8E80000000','Phase through terrain'),
(823,243,'','',7739690,6,'D81D7CA29E00','Jump through Terrain'),
(824,243,'','',7739404,2,'00D8','Jump Teleport'),
(825,243,'','',7739650,3,'D955F4','Jump Teleport 2'),
(826,243,'','',7739725,7,'833D38BAAD0000','Jump through Terrain 2'),
(827,243,'','',7739732,2,'7529','Jump through Terrain 3'),
(828,243,'','',7739743,3,'D95E10','Very High Jump'),
(829,243,'','',7739748,3,'D84614','Very High Jump 2'),
(830,243,'','',7739751,3,'D95E14','Very High Jump 3'),
(831,243,'','',7739773,2,'EB2A','Jump Gravity'),
(832,243,'','',7739778,2,'DDD9','Jump through Terrain 4'),
(833,243,'','',7739783,2,'DDD9','Jump through Terrain 5'),
(834,243,'','',7739787,2,'DDD8','Jump through Terrain 6'),
(835,243,'','',7739794,2,'8910','Jump/Movement Teleport'),
(836,243,'','',9991877,2,'DCC9','Double Mouse Speed'),
(837,243,'','',9991882,2,'D8C9','Double Mouse Speed 2'),
(838,243,'','',9991889,2,'D9CA','Inverse Movement'),
(839,243,'','',9991891,2,'D8C8','Inverse Movement 2'),
(840,243,'','',9993486,3,'8B5508','Long Jumps'),
(841,243,'','',5529914,2,'23C2','All Maps Revealed'),
(842,243,'','',5529873,3,'C1FA03','All Maps Revealed 2'),
(843,243,'','',5529876,6,'81FA00020000','All Maps Revealed 3'),
(844,243,'','',5529862,3,'8B4D08','All Maps Revealed 4'),
(845,243,'','',7726082,3,'8B4E44','Waterwalk 2'),
(846,243,'','',7726085,6,'F7C100000010','Waterwalk 3'),
(847,243,'','',7726088,2,'0000','Waterwalk 4'),
(848,243,'','',7726137,2,'7414','Waterwalk 5'),
(849,243,'','',5214096,3,'8B4D0C','Mining Node Hack'),
(850,243,'','',5194883,3,'8B4908','Move Under Map'),
(851,243,'','',5214096,2,'7414','Wireframe'),
(852,243,'','',8480293,2,'EB05','SmaugSpeedHack'),
(853,243,'','',9995315,2,'7544','SmaugMultiJump'),
(854,243,'','',9993834,2,'7452','SmaugLevitate'),
(855,243,'','',7277040,6,'558BEC578BF9','Tracking Hack - Unit'),
(856,243,'','',7195280,4,'558BEC57','Tracking Hack - Object'),
(857,243,'','',7541344,6,'558BEC83EC0C','CMovement::MoveUnit'),
(858,243,'','',11348204,2,'0000','OllyDBG Thead Hijack');