× پیست جدید
به وبسایت شخصی امین محمودی خوش آمدید.
آخرین مطالب بلاگ :
بات دیسکورت مخصوص بازی Among Us ارائه سرویس استریم همزمان در چند پلتفرم گرفتن اطلاعات یک صفحه وب با استفاده از PHP بروز مشکلات مختلف در شبکه اینترنت ایران آموزش برقراری ارتباط PHP به SQL Server قطعی سرورهای تلگرام روش پاکسازی لینوکس CentOS از فایلهای اضافی معرفی - راه اندازی سرورهای شخصی Git پس از تحریم ایران دانلود نرم افزار Jetbrains PHPStorm + کرک (اطلاعیه مهم) عدم پشتیبانی و خرید به مدت دو ماه 1396/11/29 
منوی اصلی
پنل اعضا
  امین محمودی - ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ۱۰:۵۳ - نمایش ها : 2480 -  Access logs  -  کلون  -  خام  -  دانلود  -  
------------------------------------------------------------------------
 Direct Download LINK : https://archive.org/download/android-studio-ide-171.4443003-windows/android-studio-ide-171.4443003-windows.exe
 File Size            : 683 MB
 File Modification Date/Time   : 2017:11:20 19:00:00+01:00
 File Type            : Win32 EXE
 File Type Extension       : exe
 MIME Type            : application/octet-stream
 Machine Type          : Intel 386 or later, and compatibles
 Time Stamp           : 2016:07:25 03:41:28+02:00
 PE Type             : PE32
 Linker Version         : 2.56
 Code Size            : 33280
 Initialized Data Size      : 15872
 Uninitialized Data Size     : 175104
 Entry Point           : 0x3a5d
 OS Version           : 4.0
 Image Version          : 6.0
 Subsystem Version        : 4.0
 Subsystem            : Windows GUI
 File Version Number       : 1.0.0.0
 Product Version Number     : 1.0.0.0
 File Flags Mask         : 0x0000
 File Flags           : (none)
 File OS             : Win32
 Object File Type        : Executable application
 File Subtype          : 0
 Language Code          : English (U.S.)
 Character Set          : Unicode
 Company Name          : Google Inc.
 Company Website         : http://developer.android.com
 File Description        : 
 File Version          : 1.0
 Legal Copyright         : 
 Product Name          : Android Studio
 Product Version         : 1.0
 MD5 (android-studio-ide-171.4443003-windows.exe): 1e5331673af0438dfce86e47d23d0f88
 SHA1 (android-studio-ide-171.4443003-windows.exe): 3e52c867c0e3d0ad31fc382732409296284c771c
 SHA256 (android-studio-ide-171.4443003-windows.exe): 1f71333fc8f31281b643a12d7f9d4c22e75ee7c14dc1faf00ce3d5291ef40bb0
------------------------------------------------------------------------
Mac OS Disk Image :
Download Direct Link : https://archive.org/download/android-studio-ide-171.4443003-mac/android-studio-ide-171.4443003-mac.dmg
File Size : 738 MB (774,181,959 bytes) 	
SHA256 : 2c8a24ad2de21e8d1d77a748a35cc5ca47812d9f5e2a0865981e206073d1d981
------------------------------------------------------------------------

Download Direct Link : https://archive.org/download/android-studio-ide-171.4443003-linux/android-studio-ide-171.4443003-linux.zip
10:26  android-studio/license/javolution_license.txt
  36551 2017-11-09 10:26  android-studio/license/jaxb_license.txt
   1577 2017-11-09 10:26  android-studio/license/jaxen_license.txt
   1058 2017-11-09 10:26  android-studio/license/jayatana_license.txt
   2719 2017-11-09 10:26  android-studio/license/jdom_license.txt
   1659 2017-11-09 10:26  android-studio/license/jgoodies_forms_license.txt
  11794 2017-11-09 10:26  android-studio/license/junit_license.txt
   1487 2017-11-09 10:26  android-studio/license/kryo-license.txt
  19274 2017-11-09 10:11  android-studio/jre/LICENSE
   2919 2017-11-09 10:26  android-studio/license/log4j_license.txt
   1524 2017-11-09 10:26  android-studio/license/microba_license.txt
   1398 2017-11-09 10:26  android-studio/license/miglayout_swing_license.txt
   863 2017-11-09 10:26  android-studio/license/nanoxml_license.txt
   3857 2017-11-09 10:26  android-studio/license/oromatcher_license.txt
   1513 2017-11-09 10:26  android-studio/license/picoContainer_license.txt
    84 2017-11-09 10:11  android-studio/jre/release
  11358 2017-11-09 10:26  android-studio/license/sanselan_license.txt
   1258 2017-11-09 10:26  android-studio/license/sqljet-license.txt
   1272 2017-11-09 10:26  android-studio/license/svnkit-license.txt
  26994 2017-11-09 10:26  android-studio/license/swingx_license.txt
  177094 2017-11-09 10:11  android-studio/jre/THIRD_PARTY_README
   1800 2017-11-09 10:26  android-studio/license/trove4j_license.txt
  27830 2017-11-09 10:26  android-studio/license/trove4j-license.txt
   1081 2017-11-09 10:26  android-studio/license/winp_license.txt
  11358 2017-11-09 10:26  android-studio/license/xerces_license.txt
   9400 2017-11-09 10:26  android-studio/license/xmlrpc_license.txt
   1575 2017-11-09 10:26  android-studio/license/XStream_license.txt
   1674 2017-11-09 10:26  android-studio/license/yourkit-license-redist.txt
   305 2017-11-09 10:26  android-studio/lib/ant/NOTICE
   802 2017-07-28 00:28  android-studio/gradle/gradle-4.1/NOTICE
   4119 2017-11-09 10:26  android-studio/lib/ant/README
   111 2017-11-09 10:26  android-studio/gradle/m2repository/readme.txt
  225057 2017-11-09 10:26  android-studio/lib/ant/WHATSNEW

Basic docs (manual pages, PDF-,HTML-,/doc/-files, ...):
 (not found)

First 50 (from 11246) other files:
   1166 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-xxhdpi/ab_bottom_solid_dark_holo.9.png
   134 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-mdpi/ab_bottom_solid_dark_holo.9.png
   144 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-hdpi/ab_bottom_solid_dark_holo.9.png
   165 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-xhdpi/ab_bottom_solid_dark_holo.9.png
   1147 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-xxhdpi/ab_bottom_solid_inverse_holo.9.png
   129 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-mdpi/ab_bottom_solid_inverse_holo.9.png
   138 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-hdpi/ab_bottom_solid_inverse_holo.9.png
   157 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-xhdpi/ab_bottom_solid_inverse_holo.9.png
   1158 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-xxhdpi/ab_bottom_solid_light_holo.9.png
   134 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-mdpi/ab_bottom_solid_light_holo.9.png
   144 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-hdpi/ab_bottom_solid_light_holo.9.png
   166 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-xhdpi/ab_bottom_solid_light_holo.9.png
   1144 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-xxhdpi/ab_bottom_transparent_dark_holo.9.png
   123 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-mdpi/ab_bottom_transparent_dark_holo.9.png
   135 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-hdpi/ab_bottom_transparent_dark_holo.9.png
   153 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-xhdpi/ab_bottom_transparent_dark_holo.9.png
   1148 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-xxhdpi/ab_bottom_transparent_light_holo.9.png
   123 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-mdpi/ab_bottom_transparent_light_holo.9.png
   134 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-hdpi/ab_bottom_transparent_light_holo.9.png
   152 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-xhdpi/ab_bottom_transparent_light_holo.9.png
   1132 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-xxhdpi/ab_share_pack_holo_dark.9.png
   2851 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-mdpi/ab_share_pack_holo_dark.9.png
   2866 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-hdpi/ab_share_pack_holo_dark.9.png
   2875 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-xhdpi/ab_share_pack_holo_dark.9.png
   1140 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-xxhdpi/ab_share_pack_holo_light.9.png
   122 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-mdpi/ab_share_pack_holo_light.9.png
   2862 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-hdpi/ab_share_pack_holo_light.9.png
   2869 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-xhdpi/ab_share_pack_holo_light.9.png
   838 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable/ab_share_pack_material.xml
   1140 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-xxhdpi/ab_share_pack_mtrl_alpha.9.png
   117 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-mdpi/ab_share_pack_mtrl_alpha.9.png
   124 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-hdpi/ab_share_pack_mtrl_alpha.9.png
   139 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-xhdpi/ab_share_pack_mtrl_alpha.9.png
   1154 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-xxhdpi/ab_solid_dark_holo.9.png
   133 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-mdpi/ab_solid_dark_holo.9.png
   146 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-hdpi/ab_solid_dark_holo.9.png
   163 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-xhdpi/ab_solid_dark_holo.9.png
   1153 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-xxhdpi/ab_solid_light_holo.9.png
   133 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-mdpi/ab_solid_light_holo.9.png
   145 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-hdpi/ab_solid_light_holo.9.png
   163 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-xhdpi/ab_solid_light_holo.9.png
   1126 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-xxhdpi/ab_solid_shadow_holo.9.png
   168 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-mdpi/ab_solid_shadow_holo.9.png
   192 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-hdpi/ab_solid_shadow_holo.9.png
   290 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-xhdpi/ab_solid_shadow_holo.9.png
   832 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable/ab_solid_shadow_material.xml
   152 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-mdpi/ab_solid_shadow_mtrl_alpha.9.png
   192 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-hdpi/ab_solid_shadow_mtrl_alpha.9.png
   246 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-xhdpi/ab_solid_shadow_mtrl_alpha.9.png
   344 2017-11-09 10:26  android-studio/plugins/android/lib/layoutlib/data/res/drawable-xxhdpi/ab_solid_shadow_mtrl_alpha.9.png
	 ...
MD5 (android-studio-ide-171.4443003-linux.zip): 1dc5f3922981d6e74ebfda37a0e533e6
SHA1 (android-studio-ide-171.4443003-linux.zip): 9d4ff86b8d5f0f22ec6c66347b2127bbae60abef
SHA256 (android-studio-ide-171.4443003-linux.zip): ad7110ed2ffc662b7a13efa5064390c8e8e74815d8c688351bd8829331852acf
------------------------------------------------------------------------
Android Studio Mirror Link for Free Download, Direct Download
دانلود نرم افزار اندروید استودیو با لینک مستقیم
------------------------------------------------------------------------